dijous, 27 de novembre del 2008

Es compleix un any de l’alliberament dels voltors negres al Pirineu català

Dilluns 20 d’octubre es va complir un any de l’obertura de les instal·lacions d’aclimatació d’Alinyà, per alliberar els 4 exemplars de Voltor negre (Aegypius monachus) que van residir-hi durant 8 mesos, amb l’objectiu d’aclimatar-los a la zona. Posteriorment, el dia 1 d’abril de 2008 es van alliberar 9 exemplars més a la Reserva Nacional de Caça de Boumort. Aquests 13 exemplars van ser els primers voltors negres alliberats a Catalunya mitjançant aquesta metodologia. A més a més, cal fer referència al poll de hacking alliberat a Alinyà l’agost de 2007. Tots ells formen part del projecte de reintroducció que, des de 2007, porten a terme la Fundació Caixa Catalunya a la Muntanya d’Alinyà i el DMAIH de la Generalitat de Catalunya a la RNC de Boumort amb l’estreta col·laboració de GREFA. Un any després podem dir que els resultats generals són molt esperançadors, ja que dels 14 exemplars alliberats fins al moment, des dels dos punts de reintroducció, 5 voltors estan fixats al Prepirineu català i 2 més estan en procés, per tant, el 50% dels voltors romanen dins de l’àrea de reintroducció. Cal remarcar que dos dels voltors negres estan equipats amb emissor satèl·lit i ens ha permès confirmar que, tot i haver prospectat els Pirineus catalans i francesos, utilitzen la zona de reintroducció de Boumort-Alinyà de manera prioritària.
En definitiva, podem dir que, just complint el primer any de treball de camp, els resultats són excel·lents i reafirmen la bona feina que s’ha realitzat des de totes les parts implicades en aquest projecte, incidint en la col·laboració molt estreta que existeix entre els dos equips que treballen amb un únic objectiu: el retorn del Voltor negre al Pirineu català.